Czym jest automatyka przemysłowa? Automatyka przemysłowa jest ogromnie znaczącą dziedziną automatyki, na której opiera się spora część teraźniejszego przemysłu. Z wszelkich działów inżynierii elektrycznej, to właśnie automatyka przemysłowa doświadcza najbardziej głębokiego rozwoju. Głównym i zarazem najważniejszym założeniem automatyki przemysłowej jest automatyzacja na wielką skalę. Automatyzacją określamy proces, w którym użytkuje się maszyny różnego typu, celem podmienienia typowej pracy ludzkiej. Aktywność takich maszyn musi się odbywać w sposób ostatecznie automatyczny, bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Taka produkcja praktykowana przez fachowe maszyny jest nie tylko niezwykle wygodna, ale również o wiele bardziej efektywna, aniżeli praca ludzka.

Na dodatek, istnieje kilka czynności produkcyjnych, które zdołają być uzyskiwane jedynie za pomocą maszyn produkcyjnych. Właśnie dlatego, dzisiejsza produkcja wspiera się w głównej mierze na użytkowaniu maszyn, które pozwalają ulepszyć oraz wysoce przyspieszyć cały przebieg. Co więcej, rozrost technologiczny oraz tworzenie nowych modeli maszyn, to bardzo ważne czynniki, dzięki którym proces automatyzacji pracy może być zarządzany na coraz to szerszą skalę.

Również projektowanie maszyn jest niezwykle ważnym elementem automatyki przemysłowej. W końcu to na tym poziomie rozpoczyna się cały proces modernizacji maszyn.

automatyka-maszyn[4]

projektowanie maszyn